O piśmie

“Inter Artes” to pismo wydawane przy Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, poświęcone szeroko pojętej humanistyce. Niewielka ilość egzemplarzy drukowana jest w wersji papierowej, lecz wersją referencyjną jest wersja elektroniczna.

Advertisements