Inter Artes 1 (2014)

Pierwszy numer pisma do pobrania po kliknięciu w link: Inter Artes 1 (2014).

Inter Artes 1 (2014) - okładka

Inter Artes 1 (2014)

Spis zawartości:

  • Magdalena Falska – Rzecz o oryginalności romansu – przyczynek do rozważań
  • Maciej Jaworski – Głos Orfeusza
  • Joanna Kiereś-Łach – Pomiędzy “starą” i “nową” retoryką – topika w ujęciu Chaima Perelmana
  • Helena Markowska – Stary język nowej wiary. Motyw księgi natury w twórczości genezyjskiej Juliusza Słowackiego
  • Krzysztof Mogielnicki – Nowatorstwo neoteryków a rzymski obyczaj przodków w świadectwach Marka Tulliusza Cycerona
  • Agnieszka Szwajgier – “Skądś to znam…”, czyli przyczyny i konsekwencje nieświadomych zapożyczeń
  • Lidia Urbańczyk – “Czwarta”, “osobna”… najważniejsza – o badaniu literatury dla dzieci i młodzieży dawniej i dziś
  • Sylwia Wilczewska – Funkcja literatury według Eratostenesa z Kyreny a sceptycyzm akademicki
  • Stanisław Witecki – Definicje w praktyce przekładu międzykulturowego. Studium przypadku i propozycja metodologiczna