Recenzenci

2014:

Ewa Dunaj (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Aleksandra Dziak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Mirosław Filipowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Agnieszka Januszek-Sieradzka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Katarzyna Kołakowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Małgorzata Kuśpit (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Marcin Lachowski (Uniwersytet Warszawski)

Barbara Niebelska-Rajca (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Marcin Pastwa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Tomasz Sapota (Uniwersytet Śląski)

Agata Seweryn (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Wojciech Suchoń (Uniwersytet Jagielloński)

Anna Tychmanowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Wojciech Wciórka (Uniwersytet Warszawski)

Mariusz Zagórski (Uniwersytet Warszawski)

 

Advertisements